O SPOTKANIU

ŚNIADANIE OBFITE W TECHNOLOGIĘ

Dane i wynikające z nich informacje, to zasoby strategiczne niemal każdej organizacji. Gromadzenie ich, to początek drogi, na której czekają wyzwania związane z ich efektywnym i bezpiecznym przetwarzaniem. Dynamika systemu gospodarczego, w którym żyjemy determinuje potrzebę jak najszybszego konsumowania posiadanych danych, transformowania ich w informacje, dzielenie się z klientami, partnerami i przekuwania w decyzje biznesowe. Niemal w każdym sektorze rynku zauważa się trend przetwarza danych w czasie rzeczywistym, co stoi u podstaw przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego (Real-Time Enterprise). W prostym ujęciu – oczekiwaniem jest, aby bez względu na różnorodność technologiczną i biznesową systemów informatycznych oraz ich lokalizacje, aktualne dane były dostępne „tu i teraz”. Jest to oczekiwaniem zarówno samych przedsiębiorstw, jak i ich klientów. Koncentracja na powyższych aspektach nie może wykluczać dbałości o ciągłość przetwarzania danych, jej przerwanie, utrata danych lub ograniczenie dostępu do nich, są znowu dla przedsiębiorstw i ich klientów destrukcyjne, co potwierdzają wydarzenia ostatnich dni na warszawskim Annopolu.

Podczas spotkania, w interesującym, doświadczonym i inspirujacym gronie decydentów dyskutowane będą zagadnienia przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, strategii z tym związanych oraz praktycznych zastosowań.

ZAREJESTRUJ SIĘ PROGRAM SPOTKANIA

Prelegenci

dr. Alex Winokur

dr. Alex Winokur

CTO, AXXANA

Tomasz Gzik

Tomasz Gzik

Goldenore

Gerard Karp

Gerard Karp

PwC Legal

AGENDA

REAL-TIME DATA BREAKFAST

08:30 -9:00

Rejestracja

9:00-9:05

Tomasz Gzik
Tomasz Gzik

Goldenore

Rozpoczęcie Śniadania

9:05-9:30

Tomasz Gzik
Tomasz Gzik

Goldenore

Real-Time Data Driven Enterprise

Dane, to kluczowe zasoby każdej organizacji, które mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym może być jej źródłem. Idea Real-Time Enterprise zakłada, iż organizacja potrafi natychmiast reagować na określone zdarzenia, w szczególności te, które zachodzą na styku z klientem. Aby było to możliwe, potrzebny jest stały dostęp do danych, aktualnych danych.

9:30-9:40

Dyskusja

9:40-10:10

Gerard Karp
Gerard Karp

PwC Legal

Aspekty prawne Real-Time Driven Enterprise

10:10-10:25

Przerwa kawowa

10:25-10:50

Rynkowe przykłady wykorzystania przetwarzania danych w czasie rzeczywistym

Real-Time Data Driven Enterprise posiada wiele wymiarów. Jednym z nich jest przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. Podczas wystąpienia opowiemy w jakim kontekście biznesowym największe firmy na rynku zaimplementowały tej klasy mechanizmy i jak to zrobiły.

10:50-11:00

Dyskusja

11:00-11:20

dr. Alex Winokur
dr. Alex Winokur

CTO, AXXANA

New concepts in disaster recovery

W ramach prezentacji opowiem i przedyskutujemy błędy koncepcyjne w tworzeniu procesów diasaster recovery oraz jak te błędy powodują, ze procedury DR nie działają w wielu przypadkach przy zastosowaniu obecnie dostępnych technologii.
Przedstawię Państwu rozwiązanie Phoenix i zademonstruję jak z jednej strony istotnie zredukować koszty z drugiej strony zaoferować skutecznie zaprojektowane i zrealizowane rozwiązanie klasy disaster recovery.

11:20-11:30

Dyskusja

11:30

Zakończenie

PARTNERZY

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • poszukujesz konkretnych informacji oraz wymiany doswiadczeń na temat przetwarzania danych
  • chcesz na nowo zdefiniować zagadnienie disaster recovery
  • zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w obszarze optymalizacji procesów biznesowych
  • chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o efektywnej ciągłości danych
  • chcesz spotkać osoby ze swojej branży, wymienić się doświadczenami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być

Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi, najważniejszymi aspektami dotyczącymi zarządzania procesami biznesowymi?
Weź bezpłatny udział w konferencji!

Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 11.03.2019 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu)."

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych w celu dokonania rejestracji na wydarzenie.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• Prezesów i Członków Zarządu,

• Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,

• CIO, Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów działów informatycznych oraz technologii,

• Dyrektorów ds. strategii i rozwoju,

• Reprezentantów departamentu Business Development,

• Managerów i administratorów hurtowni danych,

• Managerów baz danych, hurtowni danych,

• Managerów działów R&D,

• Analityków biznesowych – obszar IT,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,

• Dyrektorów finansowych,

• Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. zakupów.