O wydarzeniu

Dane i wynikające z nich informacje, to zasoby strategiczne niemal każdej organizacji. Gromadzenie ich, to początek drogi, na której czekają wyzwania związane z ich efektywnym i bezpiecznym przetwarzaniem. Dynamika systemu gospodarczego, w którym żyjemy determinuje potrzebę jak najszybszego konsumowania posiadanych danych, transformowania ich w informacje, dzielenie się z klientami, partnerami i przekuwania w decyzje biznesowe. Niemal w każdym sektorze rynku zauważa się trend przetwarza danych w czasie rzeczywistym, co stoi u podstaw przedsiębiorstwa czasu rzeczywistego (Real-Time Enterprise). W prostym ujęciu – oczekiwaniem jest, aby bez względu na różnorodność technologiczną i biznesową systemów informatycznych oraz ich lokalizacje, aktualne dane były dostępne „tu i teraz”. Jest to oczekiwaniem zarówno samych przedsiębiorstw, jak i ich klientów. Koncentracja na powyższych aspektach nie może wykluczać dbałości o ciągłość przetwarzania danych, jej przerwanie, utrata danych lub ograniczenie dostępu do nich, są znowu dla przedsiębiorstw i ich klientów destrukcyjne, co potwierdzają wydarzenia ostatnich dni na warszawskim Annopolu.
Podczas spotkania, w interesującym, doświadczonym i inspirujacym gronie decydentów dyskutowane będą zagadnienia przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, strategii z tym związanych oraz praktycznych zastosowań.