Gerard Karp

Gerard Karp

PwC Legal

Gerard jest partnerem i liderem zespołu Technologii, Mediów i Telekomunikacji, Prawa Własności Intelektualnej oraz Ochrony Danych Osobowych w kancelarii PwC Legal.

Gerard specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych i prawa do prywatności oraz różnorodnych aspektów na styku prawa Internetu, wdrożeń informatycznych oraz szeroko pojętego rynku cyfrowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży nowych technologii, e-commerce, handlowej oraz sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i farmaceutycznego. Przeprowadził szereg projektów kompleksowego wdrożenia RODO w różnego typu organizacjach.